Neuro-onkológia az Idegsebészeti Klinikán

Neuro-onko-team

 1. preoperatív véleményezés
 2. postoperatív terápia

 

Neuro-onkológiai szakrendelés

 1. járóbeteg-ellátás
 2. posztoperatív követés
 3. ambuláns onkoterápia

 

Neuro-onkológiai Labor

A Neuro-onkológiai Labor a Debreceni Egyetem OEC, Idegsebészeti Klinika keretein belül 2005 december 19-én alakult meg.
Működését a Debreceni Idegsebészeti Klinika igazgatója felügyeli és Dr. Klekner Álmos (OTKA-témavezető) vezeti.

Agydaganat- és szövetbank

 

Megalakulása: 2005. december

Küldetése:
Az Idegsebészeti Szövetbank legfontosabb feladata idegsebészeti eredetű humán szövetbank létrehozása neuro-onkológiai kutatások céljára.
Emellett a Neuro-onkológiai Labor célja nemzetközileg is elismert kutatók munkájához hátteret nyújtani. Távlati cél pedig az ekképpen megvalósuló idegsebészeti kutatásokon nyugvó tudományos „iskola” alapítása és művelése.

Az Idegsebészeti Szövetbank tevékenységéhez mind a debreceni Regionális Etikai Bizottság, mind pedig az országos Tudományos Kutatásetikai Bizottság (TUKEB) engedélyével rendelkezik.
Gyorsfagyasztott friss minták: későbbi funkcionális vizsgálatokra is alkalmas.

Kollaboráció más laborokkal

 1. Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Pathológiai Intézet, Budapest (Dr. Szentirmay Zoltán)
 2. DEOEC Anatómiai Intézet, Debrecen (Prof. Módis László)
 3. DEOEC Biofizikai Intézet (Prof. Szöllősi János, Dr. Vereb György)
 4. DEOEC Biokémiai Intézet (Prof. Nagy László, Dr. Scholtz Beáta)
 5. DEOEC Biofarmácia Tanszék (Dr. Halmos Gábor)
 6. DEOEC Megelőző Orvostani Intézet (Prof. Dr. Balázs Margit)
 7. DEOEC Gyermekklinika (Prof. Dr. Kiss Csongor)
 8. DEOEC Neurológiai Klinika (Dr. Boczán Judit)
 9. Kenézy Kórház, Tüdőgyógyászati Osztály (Dr. Varga Imre)
 10. SOTE, II.sz. Gyermekklinika (Dr. Garami Miklós)
 11. Brain Tumor Research Centre, Toronto, Canada

 

Neuro-onkológiai kutatás

Aktuális kutatások

 1. Az intracranialis daganatok komplex terápiájának retrospektív analízise.
  Ph.D. hallgató: Dr. Ruszthi Péter. Témavezető: Prof. Dr. Bognár László.
 2. Az epidermal growth factor receptorok (EGFR) és az integrinek kölcsönhatásainak vizsgálata gliomákon.
  Kollaboráció a DE OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézettel.
  Ph.D. hallgató: Dr. Petrás Miklós. Témavezető: Dr. Klekner Álmos.
 3. Az extracelluláris mátrix komponensek tumorinvázióban betöltött szerepének vizsgálata intrakraniális daganatokban.
  PhD hallgató: Dr. Hutóczki Gábor. Témavezető: Prof. Dr. Bognár László.