Történet

Előzmény:
 
1921-1944 Hüttl Tivadar sebészprofesszor (Sebészeti Klinika)
1945-1951 Sántha Kálmán egyetemi tanár (Idegklinika)
1951-1984 Hullay József egyetemi tanár (Idegklinika)
1984-1987 Gombi Róza docens, osztályvezetõ (Idegklinika)
Önálló klinika:
 
1987 I. Alberth Béla szemész professzor, klinikai rektorhelyettes
1987 II.-1992 Tóth Szabolcs egyetemi tanár, igazgató
1992-2005 Csécsei György egyetemi tanár, igazgató
2005- Bognár László docens, igazgató
Bár az önálló Idegsebészeti Klinika csak 1987-ben alakult meg idegsebészeti tevékenység 1921 óta folyik egyetemünkön.
 
Az első két évtizedben a Sebészeti Klinikán Hüttl Tivadar és munkatársai végezték a műtéteket. Hozzájuk csatlakozott Benedek László majd később 1937-től Sántha Kálmán ideggyógyász professzor. Közösen együttműködve a neurológiai diagnosztika lehetőségeivel felismert és műtéttechnikailag elérhető idegrendszeri folyamatokban évente átlagosan 30 esetben végeztek műtétet (koponyasérülés, agy- és gerincdaganat ellátás, epilepszia, fájdalomcsillapító mûtétek).
 
A 40-es évek elején Sántha Kálmán néhány év alatt olyan diagnosztikai és műtéti gyakorlatot szerzett, hogy önállósulhatott és kibővülhetett az idegsebészeti tevékenység köre. Ezt követően az idegsebészetre specializálódó orvosok végezték az agy és gerincműtéteket a Sebészeti Klinika műtőjében. Ettől kezdve az idegsebészeti képzés is folyamatossá vált. 1950. novemberében kezdődött el a munka az Idegklinikán kialakított saját idegsebészeti műtőben. Ezzel együtt fokozatosan a műtéti szám évi 200 fölé emelkedett. 1951 nyarán Sántha professzor politikai okból kénytelen volt elhagyni a klinikát és Balassagyarmatra ment dolgozni.
 
A részleg vezetését Hullay József vette át. 1965-ben az Idegklinikán belül 27 ágyas idegsebészeti osztályt alakítottak ki. Korszerűsödött a diagnosztika, javult a aneszteziológiai és postoperatív ellátás valamint megindult a mikrosebészet is. Ezzel a háttérrel évi 5-6 száz beteg mûtéti kezelése vált lehetõvé. 1984 és 87 között továbbfejlődött az osztály. Két új műtőt magába foglaló műtőtraktus és a 12 ágyas intenzív osztály kialakítása valósult meg.
 
1987. február 1-jével alakult meg az Idegsebészeti Klinika. Ekkor Alberth Béla klinikai rektorhelyettes látta el a felügyeletet. 1987. júliusában nevezték ki Tóth Szabolcs egyetemi tanárt az intézet élére. Mûködése alatt továbbfejlődött a idegsebészeti munka, gyarapodott a felszerelés. Ezer fölé emelkedett az évi műtéti szám. Szakambulanciák alakultak ki. A megnövekedett feladatok ellátásába aneszteziologusok és neuroophthalmologus kapcsolódott be. Elkezdődött az idegsebészeti ismeretek oktatása angol és magyar nyelven. 1988-tól elérhető vált a CT, később az MR valamint DSA és PET vizsgálatok.
 
1992-ben a klinika igazgatója Csécsei György egyetemi tanár lett. A technika fejlődésével újabb műtéti eljárások kerültek bevezetésre (elsősorban vascularis műtétek és gerincsebészet területén). Javult a műszerezettség, nőtt a műtéti szám. Ebben az időben épült a klinika új ambulanciájának épülete is valamint gyarapodott a kiszolgáló helyiségek száma.
 
Csécsei György 2005 elején váratlanul bekövetkezett halálát követően, Bognár László vette át az intézet irányítását. Új idegsebészeti profilok (gyermek idegsebészet, neuroendoszkópia) bevezetése mellett Neuro-Onkologiai és gerincsebészeti csoport szerveződött, mely a betegek minél korszerűbb ellátását tűzte ki céljául. Emellett megalakult a Neuro-Onkologiai Laboratórium is.